martes, 12 de diciembre de 2017

”Ecou interior” - ”Eco interior” de David Bazo Galán/ Hazel Messiatz. Traducción de español a rumano por Elisabeta Boțan.

- Cu poetul spaniol David Bazo Galán, Hazel Messiatz și revista culturală Actualitatea Literară din Lugoj, unde s-au publicat zece poeme semnate de el și traduse în lb. română de mine, în El Laboratorio din Alcalá de Henares.
- Con el poeta español David Bazo Galán, Hazel Messiatz y la revista Actualitatea literară donde se han publicado diez de sus poema que he traducido al rumano, en El Laboratorio de Alcalá de Henares.
Ecou interior

Glasul mi-e prins  între negurile
care au arat judecata nopții.
acoperă culorile valurilor
ce au sărutat uitarea
și-au murit cu un țipăt între alge.
Contactar con la traductora Elisabeta Boțan


Eco interior

Tengo la voz entre las nieblas
que araron la cordura de la noche.
Cuando palpiten los silencios invisibles
se arroparán los colores de las olas
que besaron el olvido
y murieron con un grito entre las algas.

domingo, 10 de diciembre de 2017

"La revista cultural mensual rumana VATRA VECHE (El antiguo hogar), IXº año de aparición número 10 (106), octubre de 2017" - "Revista VATRA VECHE, anul IX de apariție, numărul 10 (106), octombrie de 2017"


-- La revista cultural mensual rumana VATRA VECHE (El antiguo hogar), IXº año de aparición número 10 (106), octubre de 2017, publica en la página 69 una selección de poemas firmadas por el escritor español Jesús de Matías Batalla que hace poco he traducido a rumano.
La revista se publica en soporte digital y en papel.

-- Revista cultural VATRA VECHE, anul IX de apariție, numărul 10 (106), octombrie de 2017, publică la pagina 69 o selecție de poeme semnate de scriitorul spaniol Jesús de Matías Batalla pe care le-am tradus de curând în română.
Revista se publică în format digital și pe hârtie.viernes, 8 de diciembre de 2017

”Insula” - ”La isla” de Alfonso Brezmes. Traducción de español a rumano por Elisabeta Boțan.

Alfonso Brezmes

Insula


Am ales să trăiesc acestă neorânduială,
orașul acesta de iarnă, tundra aceasta
de clădiri cenușii ca niște prevestiri,
pentru a putea iubi ceea ce îmi lipsește:
acea insulă, lumina, recifele sale,
unde strălucește comoara ascunsă

pe care cândva am îngropat-o lângă copilăria mea. 
Contactar con la traductora Elisabeta BoțanLa isla


Elegí para vivir este desorden,

esta ciudad de inviernos, esta tundra

de edificios grises como augurios,

para poder amar lo que me falta:

aquella isla, la luz, sus arrecifes,

en donde brilla oculto ese tesoro

que un día enterré junto a mi infancia.


jueves, 7 de diciembre de 2017

”Mărturisirea” - ”La confesión” de Alfonso Brezmes. Traducción de español a rumano por Elisabeta Boțan.

Alfonso Brezmes
Mărturisirea

A mărturisit că-mi citea

poemele ca s-o ia somnul,

fără să-și dea seama că,

în realitate, visele mele erau

cele ce se foloseau de poemele

pentru a intra în ea.
Contactar con la traductora Elisabeta Boțan 


La confesión

Confesó que leía

mis poemas para coger sueño,

sin darse cuenta de que,

en realidad, eran mis sueños

los que usaban los poemas


para entrar en ella.

lunes, 27 de noviembre de 2017

”Crimă perfectă” -”Crimen perfecto” de Alfonso Brezmes. Traducción de español a rumano por Elisabeta Boțan.

Alfonso Brezmes


Crimă perfectă

Dintre toate crimele pe care le-am comis,

regret doar una:

că nu am ucis de tot dorința,

vulturul acesta abject și nesătul

ce mă face să cred


că mai sunt viu.

Contactar con la traductora Elisabeta Boțan


Crimen perfectoDe todos los crímenes que cometí,

sólo me arrepiento de uno:

no haber matado del todo el deseo,

ese buitre abyecto e insaciable

que me hace creer

que sigo estando vivo.

jueves, 16 de noviembre de 2017

"Gramatica iubirii" - "Gramática del amor" de Alfonso Brezmes. Traducción de español a rumano por Elisabeta Boțan.

Alfonso Brezmes

Gramatica iubirii

Eu știu.

Tu știi.

Noi știm.

Dar ei nu știu.
Contactar con la traductora  Elisabeta Boțan


                          

Gramática del amor

Yo lo sé.

Tú lo sabes.

Nosotros lo sabemos.

Ellos no lo saben.

lunes, 6 de noviembre de 2017

”N-ai citit poveștile” - ”No leíste los cuentos” de Alfonso Brezmes.Traducción de español a rumano por Elisabeta Boțan.

Alfonso BrezmesN-ai citit poveștile


Și așa îți merge.
E târziu deja pentru lamentări:

Se face noapte

și curând va fi întuneric.

Vezi gura aceasta, iubire?

E făcută pe măsura viselor tale.

Acum nu mai e timp. Închide ochii

N-ai citit povești,

și acum, eu -așa e povestea-

va trebui să te mănânc.Contactar con la traductora Elisabeta Boțan No leíste los cuentos


Y así te va.

             Ya es tarde para lamentos:

Se hace de noche

y pronto estará oscuro.

¿Ves esta boca, amor?

Está hecha a la medida de tus sueños.

No hay tiempo ya. Cierra los ojos

No leíste los cuentos,

y ahora, yo -así es la historia-

tendré que comerte.

"El silencio" - " Tăcerea"de Dan Drăgoi. Traducción de rumano a español por Elisabeta Boțan.

Dan Drăgoi
Foto: Bianca Boțan
El silencio

¡Qué grande es silencio cuando el sueño está perdido...
Y cae el polvo y todo se vuelve lodo!
Contactar con la traductora Elisabeta Boțan


Tăcerea

Ce mare-i tăcerea când visu-i pierdut...
Și praful s-așterne și totul e lut!

miércoles, 25 de octubre de 2017

”Cânt” - ”Canto”de Gregorio Muelas Bermúdez.Traducción de español a rumano por Elisabeta Boțan.

Gregorio Muelas Bermúdez
Foto: Bianca Boțan

Cânt


Va trebui să lăsăm neumblate drumurile
pe care am umblat cândva desculți
prin locuri verzi și necălcate înainte.


Va trebui să reinventăm povești
a fost odată cum ni se povesteau
cu voce-nceată, în poală,
ce vorbeau despre eroi anonimi,
istorici, ignorați.


Va trebui să plângem vechile tristeți,
acelea care plânsete-au stârnit
în nesfârșite nopți de teamă.


Va trebui să nu uităm trecutul,
să refacem drumuri întrerupte,
vocea celor îngropați să o rescumpărăm ,
să plângem pentru ceea ce ei au plâns
și pentru întâia oară cântul să-l cântăm.
Contactar con la traductora Elisabeta Boțan

Canto


Habrá que desandar esos caminos
que un día anduvimos con pies descalzos
por verdes parajes nunca antes hollados.

Habrá que reinventar las historias
que érase una vez nos contaron
a media voz en el regazo,
que hablaban de héroes anónimos,
intrahistóricos, ignorados.

Habrá que lamentar las viejas penas,
aquellas que vertieron el llanto
en incesantes noches de espanto.

Habrá que no olvidar el pasado,
rehacer los caminos quebrados,
rescatar las voces de los enterrados,
llorar por aquello que ellos lloraron
y entonar por primera vez el canto.


martes, 24 de octubre de 2017

”Ceilalți” - ”Los otros” de Alfonso Brezmes. Traducción de español a rumano por Elisabeta Boțan.

 Alfonso Brezmes

Ceilalți


Apar deodată, după păienjenișul

zorilor. Istoviți argonauți 

ce se întorc cu mâinile goale

din cea mai frumoasă călătorie. Visele

se trezesc domol și, unul câte unul,

-ca și cum ar ști drumul-

trec de partea asta a oglinzii,

ca să se transforme iar în noi.

Contactar con la traductora Elisabeta Boțan


Los otrosSurgen de pronto, tras la telaraña

del alba. Extenuados argonautas

que regresan con las manos vacías

del viaje más hermoso. Lentamente

despiertan de sus sueños y, uno a uno,

-como si ya supieran el camino-

van cruzando a este lado del espejo,


hasta volver de nuevo a ser nosotros.


"Libertad" - "Libertate" de Dan Drăgoi. Traducción de rumano a español por Elisabeta Boțan.

Dan Drăgoi
Foto: Bianca Boțan


Libertad


¿A caso somos libres? ¿Alguna ventana se nos abrió?
¿O estamos atrapados tal geranio en el tiesto?
Contactar con la traductora Elisabeta BoțanLibertate


Suntem cumva liberi? Ni s-a deschis vreo fereastră?
Sau suntem întemnițați ca mușcata din glastră?

lunes, 23 de octubre de 2017

”Las nubes” - ”Norii”de Bianca Boțan

 Bianca BoțLas nubes


Para los niños,
un tono de blanco.
Para los cocineros,
algodón de azúcar.
Para los bañistas,
espuma en el cielo.
Para los viejos,
buenos recuerdos.
Y,
Para los poetas,
BUENA POESÍA.


Norii 


Pentru copii,
o nuanță de alb.
Pentru bucătari,
vată de zahăr.
Pentru cei ce se scaldă,
spuma de pe cer.
Pentru cei bătrâni,
amintiri frumoase.
Și,
pentru poeți,

POEZIE BUNĂ!


”Berzele” - ”Las cigüeñas” de Alfonso Brezmes. Traducción de español a rumano por Elisabeta Boțan.

 Alfonso BrezmesBerzele


Te iubesc

precum berzele iubesc

vechile catedrale:

păsări fidele ce se-ntorc

la minunea cuiburilor lor

fără pic de credință.
Contactar con la traductora Elisabeta Boțan

Las cigüeñas    Te amo

como aman las cigüeñas

a las viejas catedrales:

fieles aves que regresan

al milagro de sus nidos
           

sin una pizca de fe.

”A doua piele” - ”Segunda piel” de Alfonso Brezmes. Traducción de español a rumano por Elisabeta Boțan.

Alfonso BrezmesA doua piele


Lingându-mi rănile

am descoperit cicatricele

pe care le uitasem

sub pielea ce ne naște

când uneori murim 

și nimeni nu ne îngroapă.
Contactar con la traductora Elisabeta Boțan
Segunda piel


Lamiendo mis heridas

descubrí las cicatrices

que había olvidado

bajo la piel que nos nace

cuando a veces morimos

y nadie nos entierra.

viernes, 20 de octubre de 2017

”Sunt în tine”- ”Estoy en ti”de Óscar Wong. Traducción de español a rumano por Elisabeta Boțan.

Óscar Wong
Sunt în tine 


Sunt în tine 
caut vegetale în originea ta.
Dacă ridic din pântelecle tău mușchii
copacu-l umezești
și îl transformi,
și cântec și râu revărsat
te îndrepți în mișcarea
malurilor.
Sunt în tine
-gol-
ca un copil ce se joacă
de-a aurora.
Casa reverberează cu numele tău
tovarășa
ce cu puterea-ți
mă ridici.
Copilă maternă,
a noastră
a voastră,
iată-mă aici lângă tine
răscumpărând iarba de pe praguri.
Contactar con la traductora Elisabeta Boțan
Estoy en ti


Estoy en ti
buscando vegetales en tu origen.
De tu vientre los musgos si levanto
el árbol humedeces
y transformas,
si canción o río desbordado
te yergues del ritmo
a las orillas.
Estoy en ti
-desnudo-
como niño que juega
a las auroras.
Reverbera la casa con tu nombre
compañera que fuerzas
a erigirme.
Materna niña
nuestra
vuestra,
heme aquí contigo
rescatando la hierba a los umbrales.

lunes, 9 de octubre de 2017

”Cuvinte și pupile” - ”Palabras y pupilas” de Francisco José Martínez Morán. Traducción de español a rumano por Elisabeta Boțan.

Francisco José Martínez Morán

Cuvinte și pupile


Roza visează la un bărbat:
cu o tristețe care-i e străină
își măsoară eroziunile pielii,
înșiră vorbe și pupile,
încercând să-nțeleagă dezamăgirea,
teama și speranța.


Visează că existența se reduce
la sânge la puls și la praf;
visează că trăiește lungi anotimpuri,
se visează palidă și urâtă, se visează
excesiv de bătrână și uitată.


Visează că ceilalați sunt ce care provoacă răni.
Contactar con la traductora Elisabeta Boțan
Palabras y pupilas


LA ROSA sueña un hombre:
con una desazón que le es ajena
mide las erosiones de su piel,
cataloga palabras y pupilas,
trata de comprender la decepción,
el miedo y la esperanza.

Sueña que la existencia se reduce
a sangre y pulso y polvo;
sueña que vive largas estaciones,
se sueña fea y pálida, se sueña
extrañamente vieja y olvidada.


Sueña que los demás son los que hieren.